Έναρξη και προϋποθέσεις εγγραφής – επανεγγραφής νηπίων και βρεφών στους Βρεφονηπιακούς & Παιδικούς Σταθμούς του Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. βάσει μοριοδότησης των αιτήσεων για το έτος 2023-2024

Η υποβολή των αιτήσεων για την εγγραφή και επανεγγραφή των παιδιών για τους Παιδικούς/Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.. για το σχ. έτος 2023-
2024 ξεκινά τη Δευτέρα 22 Μαίου 2023 ώρα 08:00 π.μ. και λήγει την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023 και ώρα 23:59.

Η υποβολή θα γίνεται ηλεκτρονικά με τους κωδικούς TAXIS NET του γονέα στην ψηφιακή πλατφόρμα

Με την οριστικοποίηση της αίτησης θα δίνεται αυτόματα μοναδικός αριθμός αίτησης.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα σκαναριστούν και θα αναρτηθούν (upload) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης σε μορφή αρχείου pdf προκειμένου να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος.

Διόρθωση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής αίτησης επιτρέπεται μόνο μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων δηλαδή 16 Ιουνίου 2023 και ώρα 23:59.

Αιτήσεις συνοδευόμενες από τα δικαιολογητικά , που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία 16 Ιουνίου 2023 και ώρα 23:59 δεν θα
μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά .

Με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης αυτόματα θα μοριοδοτείται και η αίτηση.

Κάθε ωφελούμενος/η μπορεί να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση ανά παιδί και διαφορετικά δικαιολογητικά.

Την ευθύνη υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών έχουν αποκλειστικά οι γονείς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έναρξη εγγραφών – επανεγγραφών νηπίων και βρεφών, τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά μπορείτε να κατεβάσετε τα ακόλουθα έγγραφα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2023-2024

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ