Ξεκίνησε η ανάρτηση του voucher και της καρτέλας που αναγράφονται τα μόρια της ΕΕΤΑΑ για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.

Ξεκίνησε από χθες 23/8/2023  τμηματικά (ανάλογα με τον ΑΦΜ του αιτούντα) η ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων των ωφελούμενων της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης»,  στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ .

23/8/2023 για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 0, 1, 2

24/6/2023 για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3, 4, 5.

25/6/2023 για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 6, 7, 8, 9.  

Oι γονείς που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον  για τη φοίτηση των παιδιών τους μέσω ΕΣΠΑ  στους Παιδικούς Σταθμούς του Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. και είναι κάτοικοι του Δήμου Χαλκιδέων θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να αναρτήσουν  το Voucher (upload σε μορφή pdf) καθώς KAI την καρτέλα της ΕΕΤΑΑ όπου αναγράφονται τα σχετικά μόρια (upload σε μορφή pdf ή screenshot) με τα στοιχεία παιδιού και δικαιούχου,  στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκιδέων:  doppax.dimoschalkideon.gr – εκδήλωση ενδιαφέροντος μέσω ΕΣΠΑ από 24/8/2023  και ώρα  12:30  το μεσημέρι έως και 29/8/2023   και ώρα 23:59.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία θα πρέπει να γίνεται οριστική υποβολή της αίτησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι αιτήσεις που δεν περιέχουν τα απαραίτητα ηλεκτρονικά έγγραφα       ( voucher ΚΑΙ την καρτέλα της ΕΕΤΑΑ που αναγράφονται τα μόρια δεν θα ληφθούν υπόψη.

Σημειώνεται ότι, για λόγους αξιοκρατίας και διαφάνειας, η διαδικασία επιλογής θα γίνει βάση μοριοδότησης του ΕΣΠΑ  (οπότε και δεν τηρείται σειρά προτεραιότητας).

Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής των μορίων των ωφελούμενων βρεφών- νηπίων καταρτίζoνται  οριστικοί πίνακες επιλογής βρεφών και νηπίων και επιλαχόντων  μέσω ΕΣΠΑ  και  υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση .  Οι  πίνακες  θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του  Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκιδέων:

                                 doppax.dimoschalkideon.gr

Σε περίπτωση ισοψηφίας και εφόσον δεν υπάρχουν τόσες κενές θέσεις, η κατάταξη θα γίνεται  με κλήρωση παρουσία των ενδιαφερόμενων γονέων.

 

Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής βρεφών και νηπίων μέσω ΕΣΠΑ  θα αναρτηθούν και τα οριστικά αποτελέσματα εγγραφών – επανεγγραφών και επιλαχόντων βάσει μοριοδότησης (τροφεία) ανά σταθμό  μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. σε ειδική συνεδρίαση στον πίνακα ανακοινώσεων του ΔΟΠΠΑΧ και  στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκιδέων: doppax.dimoschalkideon.gr

 

Για την ημερομηνία που θα είναι δυνατή η υπογραφή των Συμβάσεων και η ενεργοποίησή τους για τους Παιδικούς Σταθμούς  καθώς και για τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΜΕΑ θα υπάρξει  ανακοίνωση στον πίνακα ανακοινώσεων του ΔΟΠΠΑΧ και  στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκιδέων:  doppax.dimoschalkideon.gr

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις στο τηλέφωνο 22210 20241   και  6984264794  Ζέρβα Σοφία από τις 8:00-15:00 και στο email: doppax@doppax.ondsl.gr   μέχρι και την Τρίτη 29/8/2023 και ώρα 15:00.