Ταυτότητα

Παιδεία – Προστασία – Αλληλεγγύη

Στόχοι του Δημοτικού Οργανισμού είναι:

Ο ΔΟΠΠΑΧ έχει στην εποπτεία του 8 Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και 14 Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)

Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι η οργάνωση κοινωνικών δραστηριοτήτων, ο σχεδιασμός και η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, όπως ηλικιωμένων, απόρων κλπ.

Καθόλη τη διάρκεια του έτους εφαρμόζονται προγράμματα επιμόρφωσης του προσωπικού, καλύπτονται ανάγκες των παιδικών σταθμών με εποπτικό υλικό, πραγματοποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις και στηρίζονται δράσεις για την υγεία, την πρόληψη , αλλά και τη στήριξη των ηλικιωμένων, μέσα από δημιουργική απασχόληση και συμμετοχή τους στα πολιτιστικά και κοινά δρώμενα.

Παράλληλα, ο ΔΟΠΠΑΧ λειτουργεί τα τελευταία χρόνια Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) , με δράσεις επιμορφωτικές και ψυχαγωγικές, στηρίζοντας όχι μόνο τα παιδιά, αλλά και τις οικογένειές τους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Στον Δήμο Χαλκιδέων λειτουργούν Δομές Συσσιτίου, Ημερήσια Υποδοχή Αστέγων, Κοινωνικό Παντοπωλείο και Τράπεζα Χρόνου, που υποστηρίζονται από τον ΔΟΠΠΑΧ.