Λογότυπο

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔEIΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣIΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓYΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 22/05/2023 έως 25/06/2023

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αιτήσεις που υποβλήθηκαν πρις τις ημερομηνίες που αναγράφονται στην απόφαση δεν θα λαμβάνονται υπόψιν και θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου σύμφωνα με τις οδηγίες.

Στην ανακοίνωση βρίσκονται οι οδηγίες συμπλήρωσης και το έντυπο για τη βεβαίωση Παιδιάτρου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ