Λογότυπο

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔEIΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣIΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓYΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Αναρτήθηκαν οι Πίνακες Κατατάξεων βάση Μοριοδότησης (Τροφεία)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ