Δελτία Τύπου

Ξεκίνησε η ανάρτηση του voucher και της καρτέλας που αναγράφονται τα μόρια της ΕΕΤΑΑ για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. 24 Αυγούστου 2023
Πίνακες Κατάταξης Ηλεκτρονικών Αιτήσεων βάσει Μοριοδότησης μετά τις Ενστάσεις 11 Αυγούστου 2023
Ενημέρωση για τον τρόπο υποβολής του voucher και της καρτέλας μοριοδότησης μέσω ΕΣΠΑ για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. 31 Ιουλίου 2023
Ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής-επανεγγραφής βρεφών και νηπίων βάσει μοριοδότησης στους Παιδικούς Σταθμούς του Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. για το σχολικό έτος 2023-2024» 27 Ιουλίου 2023
Προσωρινοί Πίνακες Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Βάσει Μοριοδότησης 27 Ιουλίου 2023
Προσωρινά αποτελέσματα για τις εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΜΕΑ 25 Ιουλίου 2023
1 2 3 4 22