Δελτία Τύπου

Αποτελέσματα ΣΟΧ 2/2021 02 Φεβρουαρίου 2022
Διανομή ΤΕΒΑ 13 Δεκεμβρίου 2021
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. ΣΟΧ 2/2021 06 Δεκεμβρίου 2021
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΦΑΝΕΡΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Γ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. 06 Δεκεμβρίου 2021
30 Σεπτεμβρίου 2021
Ξεκίνησαν οι εγγραφές μέσω ΕΣΠΑ για το 2021-2022 στους Παιδικούς Σταθμούς τα ΚΔΑΠ και Κ.Δ.Α.Π-Μ.Ε.Α. του Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. 24 Αυγούστου 2021
1 2 3 4 19